Trio Gode opplevelser
Tennisveien - Trio

Tennisveien

Oppføring av 6 leiligheter fordelt på to bygg, fellesarealer og utomhus.

Beliggenhet: Tennisveien 14, Oslo

Byggherre: T14 Utvikling AS

Kontraktssum: Ca. 20 mill. inkl. mva.

Entrepriseform: Totalentreprise

Utførelse: November 17 - september 18

Utvalgte partnere