Trio Gode opplevelser
Tandbergtunet - Trio

Tandbergtunet

18 boliger i Sande i Vestfold for BoligPartner AS. Tandbergtunet vil bestå av 4 frittstående leilighetsbygg med til sammen 10 leiligheter og 8 rekkehus/kjedede boliger. Alle enhetene bygges med balkong/terrasse og carport. Boligene varierer fra 86 - 137 m2 BRA. 

Link til prospekt: www.tandbergtunet.no 

 

 

Beliggenhet: Tandbergåsen 19, Sande i Vestfold

Byggherre: BoligPartner AS

Kontraktssum: Ca. 45,1 mill. inkl. mva

Entrepriseform: Totalentreprise

Utførelse: Juni 2018 - Juni 2019

Prosjektleder: Arnfinn Kristensen

Utvalgte partnere