Trio Gode opplevelser
Smestad gjenbruksstasjon - Trio

Smestad gjenbruksstasjon

Etablering av ny gjenbruksstasjon i Ullernchausseen i Oslo. Anlegget består av enn stor åpen hall på ca 5150m2 i grunnflate med driftsområde i et plan og publikumsområder på et annet. Tilknyttet hallen er det etablert verksted/administrasjonsbygning over fire plan. I tillegg er uteområder opparbeidet med kjørebaner og grøntarealer. Hallen er oppført med bærekonstruksjoner i stål og betong. Prosjektet har også omfattet utsprenging av ca 16500m3 fjellskjæring og stabilisering med peler.

Beliggenhet: Oslo

Byggherre: Oslo kommune Renovasjonsetaten

Kontraktssum: 160,1 mill

Entrepriseform: Generalentreprise

Utførelse: Nov 2013 - Sept 2015

Prosjektleder: Johann Sv. Gudmundsson

Utvalgte partnere