Trio Gode opplevelser
Nye Hokksund ungdomsskole - Trio

Nye Hokksund ungdomsskole

NHUS er lokalisert i Hokksund sentrum, innlemmet mellom Rådhusgata, gamle Hokksund ungdomsskole og jernbanelinjen. 

Totalt areal for skolen er 6800m2 fordelt på flerbrukshall, undervisningsarealer for til sammen 450 elever, kultursal (black box), samt integrert bibliotek og undervisningsamfier på tak. 

Nye uteområder er opparbeidet rundt skolen med skatepark, ballbinge og andre apparater tilpasset ungdomsskolenivå. De største utfordringene som måtte løses var graving i siltige leirmasser med grunnvann som presset på fra Drammenselva. 

Beliggenhet: Hokksund sentrum

Byggherre: Øvre Eiker Kommune

Kontraktssum: 96 mill inkl. mva

Entrepriseform: Hovedentreprise

Utførelse: aug 2010 - apr 2012

Prosjektleder: Jan Ove Gudem

Utvalgte partnere