Trio Gode opplevelser
Nesbru Sykehjem - Trio

Nesbru Sykehjem

Nesbru Sykehjem har 72 beboerrom fordelt på 9 avdelinger og er på totalt ca 10000m2. Bygget er delt i to deler med en gangforbindelse mellom.  Huset er bygget som passivhus, med platendekker og plasstøpte skillevegger. Det er et stort og flott uteareal for beboerne rundt på hele tomten, med grøntarealer, kebony terrasser samt en ruslestier i støpt betong med støpt en benk for å kunne sitte og nyte sansehagen. Bygget ligger i et boligområde med mange naboer og smale og få veier for tilkomst. 

Beliggenhet: Nesbru

Byggherre: Asker Kommune

Kontraktssum: ca 186 mill + mva

Entrepriseform: Hovedentreprise

Utførelse: juni 2015 - oktober 2016

Utvalgte partnere