Trio Gode opplevelser
Lavransvei - Trio

Lavransvei

Prosjektet er et leilighetsbygg bestående av 36 leiligheter på Tveita i Oslo. Bygget har et areal på ca. 35000 m2. 

Leilighetene fordeles på 24 treroms og 12 toroms leiligheter med egne balkonger eller markterrasser. I tillegg skal det oppføres en parkeringskjeller. Det skal opparbeides fellesområder med lekeplass, gangveier og grøntområder. 

Link til prospekt: http://lavransvei1b.no/

Beliggenhet: Lavransvei 1 B, Oslo

Byggherre: Lavransvei 1 B AS (Cura Eiendom)

Kontraktssum: 60 mill. inkl. mva.

Entrepriseform: Totalentreprise med samspill

Utførelse: Jan. 2019 - Apr. 2020

Prosjektleder: Johann Sv. Gudmundsson

Utvalgte partnere