Trio Gode opplevelser
Gullhellapynten - Trio

Gullhellapynten

Riving av eksisterende bygningsmasse. Oppføring av 11 leiligheter, fellesarealer, garasjeanlegg og utearealer.

Link til prospekt: gullhellapynten.no

Beliggenhet: Ringveien 27, Asker

Byggherre: Sagen Eiendomsutvikling

Kontraktssum: Ca. 61,7 mill. inkl. mva.

Entrepriseform: Totalentreprise

Utførelse: Januar 18 – mars 19

Utvalgte partnere