Trio Gode opplevelser
Elvehagen - Trio

Elvehagen

Riving av gammelt næringsbygg. Oppføring av 35 leiligheter fordelt på tre bygg med tilhørende parkeringskjeller. 

Link til prospekt: elvehagen.no

Beliggenhet: Semsveien 51 – 55, Asker

Byggherre: Pilares Eiendom

Kontraktssum: Ca. 101 mill. inkl. mva

Entrepriseform: Totalentreprise

Utførelse: November 17 – april 19

Prosjektleder: Johann Sv. Gudmundsson

Utvalgte partnere