Trio Gode opplevelser
Eik bo- og behandlingssenter - Trio

Eik bo- og behandlingssenter

Eik bo- og behandlingssenter var et resultat av en arkitektkonkurranse der løsningen består av et hovedbygg sammenkoblet med eksisterende bygningsmasse bestående av tekniske rom, et dagsenter, resepsjon og administrasjonens arealer.  Ut fra dette hovedbygget er det 5 "satellitter" der beboernes rom omkranser fellesrom og kjøkken.  Alle tekniske føringer (ventilasjon, fjernvarme, elektro og vvs) ligger under bygget i teknisk kulvert utført som vanntett betongkonstruksjon.  All betong er plasstøpt mens bæring over plate er utført som en stålkonstruksjon.  Vegger og tak på satellitter var prefabrikkerte heltreelementer mens taket på hovedbygget var plassbygd luftet Lett-tak konstruksjon.  Prosjektet ble gjennomført mens eksisterende bo- og behandlingssenter var i full drift.  Tilbygget ble sammenkoblet i nær dialog med brukerne.  Området utvendig bestod av fredede arealer som det ble tatt  hensyn til under byggesaken.  Det ble sprengt ut ca 2200m3 fjell for å etablere teknisk kulvert.  Tomten var på ca 4900m2. 

Beliggenhet: Eik, Tønsberg

Byggherre: Tønsberg kommunale eiendom KF

Kontraktssum: 53,5 mill inkl. mva

Entrepriseform: Hovedentreprise

Utførelse: aug 2010 - feb 2012

Prosjektleder: Arve Gunnestad

Utvalgte partnere