Trio Gode opplevelser
Drammen Stasjon Hotell - Trio

Drammen Stasjon Hotell

Drammen Stasjon Hotell

Beliggenhet: Drammen sentrum, nabotomten til Drammen stasjon

Byggherre: Skanska

Kontraktssum: Ca. 8. mill. inkl. mva

Utførelse: Januar 18 – juli 18

Utvalgte partnere