Trio Gode opplevelser
Drammen Business Center - Trio

Drammen Business Center

Underentreprise betong for Betonmast Hære i Drammen. Kontorbygg med grunnflate på 1260 m2, parkeringskjeller og 11 etasjer over terreng. Kjeller oppføres med vanntette plasstøpte konstruksjoner. Dekke over kjeller utføres i hovedsak med plattendekker. Plan 1 utføres med plasstøpte vegger og overliggende plasstøpt dekke. 

Beliggenhet: Dr. Hanstensensgt. 9, Drammen

Byggherre: Betonmast Hæhre Buskerud Vestfold AS

Kontraktssum: Ca. 10,7 mill. inkl. mva

Entrepriseform: Underentreprise betong

Utførelse: Oktober 18 - juni 19

Prosjektleder: Terje Holum

Utvalgte partnere