Trio Gode opplevelser
Åskollen skole - Trio

Åskollen skole

Trio entreprenør AS fikk i oppdrag av Drammen Eiendom KF å oppføre et nytt skolebygg på tomten hvor Åskollen skole i dag er lokalisert. Skolebygget inneholder 12 klasserom med tilhørende grupperom, garderobe og bibliotek. Byggets areal var på ca. 2260 m2.  Skole i drift ble ivaretatt på en god måte. Skolen ble  bygget som lavenergi bygg og hadde bedre verdier enn hva som var kravet. Det ble etablert en brønnpark med 7 brønner for vannbåren varme. 

Beliggenhet: Åskollen, Drammen

Byggherre: Drammen kommunale eiendom KF

Kontraktssum: 63,5 mill inkl. mva

Entrepriseform: Totalentreprise

Utførelse: okt 2012 - mars 2014

Prosjektleder: Frode Mathisen

Utvalgte partnere