2015: Nesbru sykehjem

  • Utførelse: Juni 2015 - oktober 2016
  • Byggherre : Asker kommune
  • Kontraktsum : Ca. 170 mill. inkl. mva.
  • Byggetid: 17 måneder
Asker kommune skal bygge nytt sykehjem på Nesbru. Prosjektet er utformet som to hus med passasje mellom byggene. Byggene går over to etasjer med et areal på 9320 kvm. Sykehjemmet skal inneholde 72 sykehjemsplasser fordelt på 9 boenheter. I tillegg omfatter prosjektet et dagsenter, en administrasjonsbase og andre fellesfunksjoner.