2013: Smestad gjenbruksstasjon

  • Startet : desember 2013 Generalentreprise
  • Byggherre : Renovasjonsetaten Oslo Kommune, REN
  • Kontraktsum : Ca 115 mill mill. inkl. mva
  • Byggetid: 15 måneder
Det skal bygges et gjenbruksanlegg bestående av mottaksanlegg for forskjellige fraksjoner grovavfall, samt at det skal opparbeides uteområder med kjørearealer og støyvoller.
Mottaksanlegget består av en stor hall for levering og håndtering av avfall, tilliggende rom for spesialavfall og verksteder. Gjenbrukshallen har tett fasade inn mot fjell og på gavler. Mot Ullernchausseen er fasaden med strekkmetallrister mellom sekundærsøyler i limtre. Hallen er ikke klimatisert, og er i prinsippet et overbygget uterom.

REN skal etablere en ny gjenbruksstasjon i Ullernchausseen 26. Anlegget skal bestå av en stor, åpen hall på ca 5500 m2 grunnflate med driftsområde på ett plan og publikumsområde på et annet. Tilknyttet hallen skal det etableres et verksted/administrasjonsbygg over fire plan. I tillegg skal uteområdene opparbeides med kjørebaner, grøntarealer og støyvoller-/skjermer. Totalt rammesøkt areal er 12750 m2 BRA. Hallen utføres med plasstøpte dekker og med bærekonstruksjon i stål og betong. Prosjektet omfatter også utsprenging av en fjellskjæring (ca 16500 m3) og stabilisering av grunnen med pæler.