2013: Hausmannsgate bhg

  • Startet : Oktober 2013 Generalentreprise
  • Byggherre : Omsorgsbygg Oslo KF
  • Kontraktsum : Ca71 mill mill. eks. mva
  • Overlevert: Mars 2015
Omsorgsbygg Oslo KF har rehabilitert en gammel bygning på byantikvarens gule liste til en moderne barnehage for 180 barn med 10 soner/baser.

Hausmannsgate 37-39 er en typisk industribygning av teglstein fra slutten av 1800 tallet med bueformede vinduer og dører/porter i flere størrelser. Bygningen er 69 m lang og 10,3 m bred. BTA er 2415 m2
Side 1 av 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 2 av 2