2012: Rasta nye barnehage

  • Utført : Mai 2012 - April 2013, Generalentreprise
  • Byggherre : Lørenskog Kommune
  • Kontraktsum : 23,6 mill. eks. mva
  • Bygging av ny barnehage på Rasta i Lørenskog kommune.
Barnehagen er en 4-avdelings barnehage i 1 etasje, med et sentralområde som går over 2 etasjer. Her ligger barnehagens sentrale allrom og personalarealer, tekniske rom, møterom og grupperom. Avdelingene er orientert mot syd og øst og mot uteområdene til gamle Rasta barnehage.