2012. Åskollen Skole

  • Startet : Oktober 2012 Totalentreprise.
  • Overlevert februar 2014
  • Byggherre : Drammen kommune
  • Kontraktsum : Ca 46 mill mill. eks. mva
Drammen Eiendom KF skal oppføre et nytt skolebygg på tomten hvor Åskollen skole i dag er lokalisert. Skolebygget skal inneholde 12 klassesom med tilhørende grupperom, garderober og bibliotek. Byggets areal skal være på cirka 2300 kvm (BTA).

Nybygget skal plasseres i den østlige delen av skoleområdet, og vil avgrense skolens uteområde. Bygningen skal ha en åpen passasje i 1. etasjeplan for å ivareta den viktige adkomstveien til skolen.
Side 1 av 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 2 av 2