2007: Holmen barnehage

  • Utført : nov 2007 - jul 2008. Hovedentreprise
  • Byggherre : Asker Kommune
  • Kontraktsum : ca 10 mill. inkl. mva
  • Rehabilitering og nybygg/tilbygg. Barnehage.

Asker kommune iverksatte en oppgradering av Holmen barnehage med en utvidelse fra 4 til 5 avdelinger. Prosjektet innebærte i realiteten nybygg/tilbygg da eksisternde bygningsmasse ble helt revet ned til kun bærende konstruksjon (var utført i annen entreprise før oppstart)