2013: Qben

  • Startet : Mars 2013 Underentreprise betong
  • Byggherre : JM Norge AS
  • Kontraktsum : Ca 3,4 mill mill. eks. mva
Prosjekt i underentreprise betong for 54 leiligheter fordelt på 2 blokker med fellesgarasje. .

Bildene er hentet fra JM Norge AS sin hjemmeside. http://www.jm.no