Hovinbekken, Oslo


Prosjektoppstart: 2016
Mer info kommer..