Nytt prosjekt, Holmen svømmehall

30.06.2015
Trio Entreprenør skal for Asker kommune bygge ny svømmehall på Holmen i Asker. Prosjektet skal gjennomføres som en hovedentreprise, med oppstart i slutten av august 2015.

Svømmehallen skal inneholde et 25 m langt basseng med 8 baner og et terapibasseng på 12,5 x 12,5 m, i tillegg til trimrom, kantine, gardererober m.m. Totalt areal er 4750 m2. Utformingen skal tilpasses passivhusprinsippet, og det legges vekt på energibesparende tiltak. Med solceller plassert på taket, vil dette fungere som bygningens solenergipark.

Vi ser frem til et givende samarbeid med vår oppdragsgiver, og gleder oss til oppstart av et spennende prosjekt.