Nytt prosjekt, Boligpartner

Trio Entrreprenør AS har inngått avtale med GE Røyken Terasse AS (Glitre Eiendom) om bygging av 7 leiligheter og 16 rekkehus på Spikkestadveien 3, 5 og 7 i Røyken kommune.
Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise og oppstart er planlagt til sommeren 2017 med 15 mnd. byggetid.